Missie en Doel

Onze intentie

Missie

Travel2Connect streeft naar verantwoord toerisme waarbij de lokale bevolking actief betrokken is. Aan de ene kant wil Travel2Connect deelnemers enthousiast maken voor verantwoord toerisme. Aan de andere kant ondersteunt Travel2Connect lokale gemeenschappen door het delen van kennis wat bijdraagt aan armoedebestrijding.

Doel

Travel2Connect brengt je - als je open staat om te leren van een andere cultuur - in direct contact met de lokale inwoners van Gambia, en heeft als doel:

  • Je een authentieke en unieke ervaring te laten beleven.
  • Je van dichtbij te betrekken bij het leven van de lokale bevolking waardoor er cultuuruitwisseling plaatsvindt. Dit bevordert het interculturele leren en er ontstaat respect voor een andere manier van leven.
  • De kwaliteit van leven binnen de gemeenschap te verbeteren door het stimuleren van kennisuitwisseling.
  • Het inkomen dat voortkomt uit jouw verblijf komt ten goede aan de lokale gemeenschap.