Voorwaarden en Condities

Waar moet je rekening mee houden?

 • De deelnemer is minimaal 18 jaar oud op de vertrekdatum.
 • De deelnemer verklaart lichamelijk en geestelijk gezond te zijn. Is dit niet het geval dan ben je verplicht dit schriftelijk te melden aan Travel2Connect vóór vertrek. Bij nalatigheid heeft de partnerorganisatie het recht je uit te zetten. In dat geval, draag je de volledige verantwoordelijkheid en uitgaven. 
 • Travel2Connect behoudt zich het recht om deelname te weigeren vóór de eerste betalingstermijn als we denken dat de kandidaat niet geschikt is voor vrijwilligerswerk of een stage in het gekozen projectland.
 • Het bezit of gebruik van drugs is streng verboden. De partnerorganisatie heeft het recht om me te melden bij de politie en me uit te zetten.
 • Ik verklaar dat mijn gedrag in overeenstemming zal zijn met de normen en voorschriften van het lokale leven.
 • Het is verplicht een reisverzekering met werelddekking af te sluiten die vrijwilligerswerk of een stage in het projectland dekt (medische kosten, hulp in het buitenland, repatriëring, enz.). Bij onverhoopte problemen als ziekte, diefstal, ongeval, ongemakken op het logeerverblijf of anders, accepteert Travel2Connect in geen geval de verantwoordelijkheid hiervoor en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Travel2Connect doet wel haar uiterste best om voor een goed en veilig verblijf te zorgen. De verantwoordelijkheid voor het slagen van zijn of haar verblijf in het projectland ligt volledig bij de deelnemer zelf. Voor vertrek naar het projectland stuur je een kopie van de polis van de reisverzekering met werelddekking naar Travel2Connect.
 • Doen er zich onverhoopt problemen voor van welke aard dan ook, koppel dit altijd terug aan de coördinator ter plekke. Hij is degene die samen met jou zijn best zal doen om een oplossing te vinden.
 • Na bevestiging van inschrijving is de deelnemer verplicht gedurende zijn of haar verblijf te logeren in het logeerhuis of kampement waar ook de coördinator aanwezig is. Bij een langer verblijf is dat minimaal vier weken. De reden hiervoor is dat de bemiddeling en begeleiding tussen vrijwilliger of stagiaire en het gekozen project makkelijker te verwezenlijken is. Er bestaat namelijk een kans dat als er in de eerste periode van je vrijwilligerswerk of stage geen intensieve bemiddeling is er zich op het project ongewenste situaties voor kunnen doen. Bij tijdig handelen kunnen deze situaties bijgestuurd worden.
 • Travel2Connect boekt geen vluchten of verzekeringen maar kan je hierbij wel helpen.
 • Er is een ophaal en wegbreng service voor alle deelnemers. De vluchtgegevens dienen minstens 4 weken voor de aankomstdatum per e-mail of post bekend te zijn bij Travel2Connect. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan dienen we daarvan op de hoogte gesteld te worden zodat de persoon die de ophaaldienst verzorgt tijdig geïnformeerd kan worden. 
 • Als een deelnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet op de afgesproken werkplek terecht kan, wordt in overleg met de deelnemer gezorgd voor een andere werkplek.
 • Het is niet toegestaan tijdens je verblijf grote geldbedragen en/of materialen (waarden hoger dan ca. 100 euro) te doneren en/of te beloven aan individuele mensen. De reden hiervoor is dat het de sociale verhoudingen in de lokale gemeenschap te zeer ontwricht. Gevolgen zijn jaloezie, ruzies en het bevestigen van het beeld dat blanken rijk zijn en grote donaties doen waardoor toekomstige vrijwilligers of stagiaires continu lastig gevallen worden met de vraag om geld of goederen. Donaties aan stichting Future for Young People of andere projecten zijn daarentegen hartelijk welkom. Overleg dit dan even met de lokale coördinator, hij kan je van advies dienen. 
 • Als je een rondreis wilt maken, doe dit dan het liefst aan het einde van je verblijf. Geef tijdens je inschrijving aan wanneer je je logeerverblijf wilt verlaten en de verblijfskosten worden aan de hand van deze datum uitgerekend. Maak je tussendoor een rondreis, dan lopen de kosten voor verblijf door.
 • Na officiële aanmelding betaal je alvast 20% van de totale kosten die jouw vrijwilligerswerk of stage met zich meebrengen. Het restant betaal je 6 weken voor vertrek aan Travel2Connect in Nederland. Gebruikte maaltijden en drank worden per week achteraf op locatie afgerekend.
 • Je dient op de hoogte te zijn waarvoor je betaald. De informatie hierover vindt je op de website.
 • Bij annulering vóór vertrek nadat je je officieel aangemeld hebt, houdt Travel2Connect 10% in van de totale kosten die je hebt betaald. Dit omdat we dan al kosten voor je hebben gemaakt.
 • Bij annulering ná vertrek wordt 50% van de door jouw vooruit betaalde kosten over de accommodatie en maaltijden alleen terugbetaald bij aantoonbare (overleggen van een doktersverklaring) medische of psychische problemen. Deze zijn zo ernstig dat je het programma af moet breken en terug moet naar het land van herkomst. Terugbetaling geschied dan vanaf de datum van vertrek uit het projectland. Alle andere vooruitbetaalde kosten worden niet terug betaald. Medische of psychische problemen die al bestaan vóór vertrek naar het projectland dienen bij Travel2Connect schriftelijk te zijn gemeld. 
 • Bij een kortdurende ziekenhuisopname in het projectland zelf worden de accommodatiekosten en maaltijden zolang de opname duurt en vooraf zijn betaald terugbetaald.
 • In alle andere gevallen van annulering door de deelnemer zelf dien je een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Volledige afzegging van deelname door Travel2Connect, zal leiden tot terugstorting van het door jouw vooruit betaalde bedrag.
 • Travel2Connect verwacht een cv, een motivatiebrief, een kopie van je paspoort, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), onze voorwaarden en condities en een gedragscode voorzien van je handtekening als bewijs dat je hiermee instemt. Pas dan geven we toestemming tot deelname.