Onderwijsprojecten Senegal

Van basisschool tot beroepsonderwijs

1. Kleuterscholen.

Er zijn 3 kleuterscholen in Sindian

Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 3 jaar naar de kleuterschool en doorlopen 3 klassen: jongste, middelste en oudste kleuters. Omdat de klassen groot zijn splitsen de docenten de groepen op tijdens instructie.

Als vrijwilliger kun je met het groepje aan de slag gaan dat geen instructie krijgt. Je kunt dan denken aan het helpen met tekenen/schrijven/knutselen en het introduceren van spel-/leermaterialen. Ook kun je sport- en spelactiviteiten opzetten voor buiten. Er zijn nauwelijks materialen, dus je hebt volop gelegenheid je creativiteit hierin te gebruiken.  

2. Basisscholen (deze scholen hebben een nummer).

Ecole primaire de Sindian 1

Deze school heeft 405 leerlingen, 12 klassen en 15 leraren. De school ligt op 5 minuten lopen van het logeerverblijf.

Ecole primaire de Sindian 2

Deze school heeft 445 leerlingen, 233 jongens en 212 meisjes, 12 klassen en 16 leraren. Deze school ligt wat verder weg van het logeerverblijf

Op deze scholen krijgen de kinderen basisvakken zoals Frans, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, maatschappijleer en gym. Als vrijwilliger kun je assisteren in de eerste twee klassen van de basisschool.

3. Beroepsonderwijs.

Centre de Formation Professionelle de Sindian.

De school voor beroepsonderwijs wordt bezocht door 154 leerlingen vanaf 14 jaar. Er werken 23 leraren. De leerlingen krijgen les in Frans, Engels, autotechniek, elektrotechniek, metaalbewerking, ICT, kapper, restaurant-koken en kleermaker.