Educatieve Projecten

Mogelijkheden in het onderwijs

Loop je stage of doe je vrijwilligerswerk op een schoolproject, dan is de basis altijd het geven van Engelse of Franse les. Het is belangrijk om eerst te wennen aan de cultuur en waarschijnlijk aan een andere manier van lesgeven en daarom kijk je de eerste dagen mee. Afhankelijk van jouw niveau Engels of Frans, enthousiasme en inzet, ga je steeds meer zelf doen. Als jij tijdens je stage/vrijwilligerswerk naast het begeleiden van kinderen of les geven ook andere werkzaamheden wilt doen op school is dit vaak mogelijk. Als je bijvoorbeeld een IT-achtergrond hebt kun je je tijdens jouw stage op sommige scholen inzetten voor het geven van computerlessen.

Het doel van jouw inzet op een scholenproject

  • Je ervaart van dichtbij de Gambiaanse of Senegalese cultuur en de lokale mensen, doordat je onderdeel uitmaakt van de lokale gemeenschap en leert van hun gewoonten en gebruiken.
  • Je wisselt kennis en onderwijsmethodes uit en introduceert eventuele nieuwe leermethodes.
  • Je leert om onder andere omstandigheden te werken.
  • Je traint persoonlijke vaardigheden zoals het nemen van initiatieven, zelfstandigheid, flexibiliteit, oplossingsgericht denken en improviseren.
  • Door jouw inzet kan er meer persoonlijke aandacht worden besteed aan kinderen met leer- of gedragsproblemen.

1. Tanji Life Nursery School, Tanji, Gambia

Gezien de overheid in Gambia alleen basisscholen bouwt wordt deze school ondersteund vanuit een particulier initiatief. Kleuterscholen zijn belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd voor te bereiden op de basisschool. Op deze mooi gebouwde en praktisch nieuwe kleuterschool krijgen
ongeveer 100 kinderen dagelijks les. Er zijn 5 onderwijzers, waarvan één gekwalificeerd. 
Het schoolplein is voorzien van speeltoestellen. De onderwijzers willen graag kennis opdoen in het onderwijzen van kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. Sinds kort zijn ook de eerste klassen van de basisschool opgestart. 

2. J and M Roots Nursery School, Madiana, Gambia

Deze kleuterschool is gelegen in Madiana. De hoofdonderwijzer op deze school is erg gemotiveerd om de kinderen op een goede en leuke manier voor te bereiden op de basisschool. De school ziet er verzorgd uit en heeft 3 (kleuter) leerjaren. De school wordt bezocht door zoŽn 125 kinderen en heeft 5 onderwijzers en 2 vrijwilligers. Op het terrein zijn 5 klaslokalen gebouwd.

3. Bendula Project, Tanji, Gambia

Het Bendula Project is opgezet vanuit een initiatief van Gilde Opleidingen Venlo met als doel een structureel stageproject te realiseren voor studenten van deze school en tevens een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen met een beperking in het dorp Tanji. Momenteel zijn er zo´n 25 kinderen betrokken bij dit project. Het merendeel van deze kinderen worden in de ochtend met een busje opgehaald en gaan één of enkele dagdelen per week naar school. Daar krijgen ze in een speciale klas gebouwd op het terrein van de Tanji Lower Basic School les op hun eigen niveau. De kinderen die door omstandigheden niet naar school kunnen krijgen thuis begeleiding, samen met hun familie.

4. Tanji Lower Basic School, Tanji, Gambia

Deze (grote) basisschool is jaren geleden gebouwd door de overheid en vanwege achterstallig onderhoud een aantal jaren geleden gerenoveerd vanuit een particulier initiatief. De kinderen krijgen sinds kort gratis onderwijs maar moeten wel zelf zorgen voor hun uniform, schooltas, schoenen en schriften. Zo´n 1500 kinderen bezoeken deze school en er zijn ruim 50 onderwijzers werkzaam. De jongste kinderen krijgen les in de ochtend en de oudere kinderen in de middag. Er zijn 6 leerjaren namelijk grade 1 t/m 6.

5. Brufut Upper & Senior Secondary School, Brufut, Gambia

Na afronding van de basisschool ( t/m grade 6) kunnen kinderen verder studeren op de upper basic school (grade 7 t/m 9) en de secondary school (grade 10 t/m 12). Het gaat meestal om kinderen/jongeren in de leeftijd  van 12 t/m 18 jaar. Soms kan het zijn dat een kind pas op latere leeftijd naar de basisschool kan en dus ook ouder is dan gebruikelijk als het op deze school terecht komt. Deze school is gesponsord vanuit een particulier initiatief en heeft voor Gambiaanse begrippen redelijk wat faciliteiten. De school heeft ongeveer 1400 leerlingen. Er zijn ongeveer 35 docenten en 12 klaslokalen en nog een aantal lokalen zijn in aanbouw. Er wordt les gegeven in diverse vakken en keuzevakken nl: rekenen/wiskunde, Engels, Islam, technisch tekenen, wetenschap, koken en huishouden, sport, computerles, sociale economische studies en kunst.

6. Tujering Upper & Senior Secondary School, Tujering, Gambia

Deze middelbare school (grade 7 t/m 12) is gebouwd door de overheid. De meeste overheidsscholen in Gambia hebben nogal wat achterstallig onderhoud en roeien met de riemen die ze hebben. Daarom zijn zowel de docenten als de leerlingen blij met alle hulp die ze kunnen krijgen en is de uitdaging des te groter om voor deze school te kiezen. De school wordt dagelijks bezocht door ruim 1000 studenten en er werken 48 docenten. Er wordt les gegeven in de vakken Engels, Islam, wiskunde, natuurkunde, wetenschap, tekenen, sport etc.

7. Fajara Skills Development Center, Fajara, Gambia

Fajara Skills Development Center is een Gambiaans opleidingsinitiatief voor kansarme jong volwassen meisjes en ongehuwde moeders. De meisjes krijgen onderwijs in het kappersvak, naaien, business, computer, secretariële vaardigheden, koken, kunst, huisdecoratie, Engels en Frans. De school is opgezet door Mrs. Jane Able Thomas. Haar visie is het vergroten van de huidige scope van het center door het initiëren en uitvoeren van programma's die niet alleen voldoen aan de behoeften van jonge mensen en hun empowerment, maar ook het aanleren van de vereiste vaardigheden, die het voor hen mogelijk maken om een baan te vinden of via een eigen bedrijfje inkomsten te genereren.

8. Ecole Kafountine 1, Kafountine, Senegal

Deze grote basisschool (grade 1 t/m 6) is gebouwd door de overheid en bestaat uit 18 klassen. Er gaan dagelijks 1020 kinderen naar school. Op deze school werken 23 onderwijzers. Ook is er een kleuterschool op het terrein aanwezig met 158 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 7 jaar. Op dinsdag en donderdag is er een ochtend- en middaggroep. Op de andere dagen van de week is er alleen een ochtendgroep.

9. Satang Jabang School, Kafountine, Senegal

Op de Satang Jabang school krijgen ruim 100 vrouwen uit de Casamance regio in Senegal een tweede kans op onderwijs, en naast de basis zoals rekenen, Franse en Engelse taal en gezondheid ook gerichte vakopleiding in voedselbereiding of couture. De studenten zijn meisjes en jonge vrouwen vanaf ongeveer 12 jaar uit Kafountine, de omliggende dorpen en de eilanden. Hun vooropleiding is veelal beperkt. Een groot aantal is nooit eerder naar school geweest. De opleiding biedt hen de mogelijkheid hun positie te versterken. Een niet gering deel vindt werk in ateliers of in de keukens van restaurantjes of zogenaamde campements. Enkelen vinden hun weg door het starten van een eigen bedrijfje. Ook als dat niet het geval is, komt hun opleiding ten goede aan hun gezin waar zij een centrale rol vervullen.