Missie en Doel

Onze intentie

Missie

Travel2Connect streeft naar verantwoord toerisme waarbij de lokale bevolking actief betrokken is. Enerzijds wil Travel2Connect reizigers naar Gambia en/of Senegal enthousiast maken voor verantwoord toerisme. Anderzijds ondersteunt Travel2Connect lokale gemeenschappen door het vergroten van werkgelegenheid wat bijdraagt aan armoedebestrijding.

Doel

Travel2Connect brengt je - als je open staat om te leren van een andere cultuur - in direct contact met de lokale inwoners van Gambia en/of Senegal, en heeft als doel:

  • Je een authentieke en unieke ervaring laten beleven. Authentiek en uniek omdat deze ervaring persoonlijk is en georganiseerd wordt door mensen die alle ins en outs van Gambia en Senegal kennen.
  • Je van heel dichtbij te betrekken bij het leven van de lokale bevolking waardoor er cultuuruitwisseling plaatsvindt. Je wordt op een praktische manier in de gelegenheid gesteld om je te verbinden met de lokale gewoonten, de traditionele cultuur, rituelen en wijsheid zodat je bewustzijn en kennis worden vergroot. Dit bevordert het interculturele leren en er ontstaat respect voor een andere manier van leven, terwijl het unieke karakter van de cultuur en de omgeving behouden blijft.
  • De kwaliteit van leven binnen een gemeenschap te verbeteren door opbrengsten onder de leden van de gemeenschap eerlijk te verdelen. Het inkomen dat voortkomt uit jouw verblijf in een kleine lokale accommodatie of het deelnemen aan culturele workshops of uitstapjes komt ten goede aan de lokale gemeenschap.